مدیر جهاد کشاورزی مهرستان گفت: کشاورزی شهرستان وابستگی ١٠٠ درصدی به آب قنوات و چاه های موجود در منطقه دارد که سالیانه بیش از ١٠ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی مهرستان را مشروب می کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالله سپاهی با اشاره به اهمیت حفظ آبدهی قنوات در توسعه بخش کشاورزی افزود: در سال جاری مرمت و بازسازی ٢۵ رشته قنات با اعتبار ٣٠ میلیارد ریال در برنامه کاری این مدیریت قرار گرفت که نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشته است.
وی تصریح کرد: تاکنون مرمت و بازسازی ١۵ رشته قنات به اتمام رسیده و ١٠ رشته قنات نیز با پیشرفت فیزیکی ۶٠ درصد در حال اجراست.
مدیر جهاد کشاورزی قنات های می گس، نوک آباد ، کهناب ، چالاکی و آشار را از مهمترین و پر آب ترین قنوات شهرستان برشمرد. 
گفتنی است مهرستان دارای ۱۸۷ رشته قنات است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار