وزیر نیرو گفت: از ابتدای سال تاکنون ۶نیروگاه جدید در کشور وارد مدار تولید برق شده است و تا پایان سال ۹ نیروگاه دیگر هم اضافه می شود.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان امسال 9 نیروگاه دیگر هم به وارد مدار تولید می شود گفت: تابستان امسال نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه انرژی برق هم صادر شده است.
رضا اردکانیان افزود: در بخش صنعت، 11 درصد برق بیشتر از سال قبل تولید شد و امیدواریم انرژی بیشتری را در سال جاری تولید و عرضه کنیم.
وی گفت: علاوه بر ساخت نیروگاه در استفاده از دستگاه های سرمایشی در ساعات اوج مصرف می توانیم مصرف انرژی را مدیریت کنیم و با همکاری مصرف کنندگان سرمایه گذاری بیشتری در بخش های بازسازی شبکه های فرسوده می شود.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم گفت: توافقات خوبی در این زمینه انجام شده است که مورد تایید رئیس جمهور هم هست.
اردکانیان افزود : پیش از این فقط می توانستیم مهلت بیشتری به بخش خصوصی برای باز پرداخت اقساط ارزی شان بدهیم، ولی اکنون با ترتیب هایی که اتخاذ شده است امیدواریم بتوانیم بخش هایی از این اقساط را با توجه به وضعیتی که برای نرخ ارز پیش آمده و فشار سنگینی به بخش خصوصی آورده است ریالی بازگردانیم تا از این طریق ظرفیت بیشتری از بخش خصوصی در خدمت سرمایه گذاری برای صنعت باشد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار