دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ به ریاست قاضی مسعودی مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
سرخط اخبار