با اصلاح قیمت بنزین این روز ها اقبال صاحبان خوردو های دوگانه سوز به سمت جایگاههای سوخت گاز بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در نهایت بهترین توصیه برای کسانی که می خواهند خوردو هایشان را گازسوزکنند این است که حتما به مراکز مجاز برای نصب سیستم گاز سوز روی خودرو ها مراجعه کنند و به هیچ وجه کپسول دست دوم بر روی خودرو هایشان نبندند.

سرخط اخبار