تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس تنها بازاری است که می تواند پول های خرد را جذب کند، گفت: افرادی که از بازارهای دیگر جا مانده اند اکنون امیدشان برای کسب یک بازدهی معقول به بازار سرمایه است که این موضوع زمینه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در این بازار را فراهم کرده است.

«احمد اشتیاقی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به حمایت دولت از بورس تاکید کرد و گفت: در چند وقت اخیر دولت حمایت بسیار خوب و بی سابقه ای را از بورس داشته است و از طریق مصوباتی مانند افزایش نرخ سیمان که تصویب کرده در حال کنترل فضای تورمی در کشور است تا بتواند از این طریق مانع از شوک های چشمگیر در کشور شود.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت نباید به طور حتم و به صورت مستقیم از بورس حمایت کند، گفت: همین که دولت در حال افزایش تدریجی نرخ دلار نیمایی و کاهش نرخ سود بانکی است خود نشان دهنده حمایت از بورس است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت در هیچ صنعتی توقف یا ممنوعیتی را در معاملات ایجاد نکرده است که این خود به معنای حمایت دولت از بورس تلقی می شود و باعث رشد تولید و سودآوی شرکت ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات دولت با نگاه به رشد بازار سرمایه باعث بهبود اقتصاد کشور خواهد شد، افزود: در چند سال گذشته چنین مسایلی در کشور حاکم نبود و توجه چندانی به اثر تصمیمات اتخاذ شده در بورس نداشتند.
اشتیاقی با اشاره به اینکه مجموعه تصمیمات اتخاذ شده کفایت موضوع را در رشد بازار سرمایه داشته است، گفت: اکنون به دلیل وزنی که بازار سرمایه در اقتصاد کشور به دست آورده و با توجه به سیاست هایی که اتخاذ شده تا بازار سرمایه به عنوان بازار اول ایران تلقی شود باعث شده تا مردم مشارکت بیشتری در این بازار داشته باشند.
شاخص بورس نیاز به اصلاح دارد
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص بورس در وضعیت کنونی به دلیل روند پرشتابی که تجربه کرده است نیاز به اصلاح و استراحت دارد، افزود: با توجه به اقبال فعالان بازار نسبت ...

عناوین مهم خبری