به گزارش تیتربرتر؛ برای نجات سیب ها در اسلواکی بطور مصنوعی آن ها را زیر پوششی از یخ پنهان کردند.
در گالری امروز، توجه شما را به عکس های زیبایی از درختان پنهان زیر پوشش یخی در اسلواکی جلب می کنیم.

سرخط اخبار