بازار گل تهران در روزهای کرونایی همچنان رونق دارد. برخی شهروندان با رعایت اصول پیشگیری و برخی بی توجه به پروتکل های بهداشتی مشغول به تردد و خرید و فروش می باشند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار