طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که درباره تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر است، اعلام وصول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی "طرح استفساریه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.
متن این طرح به شرح زیر است :
باسمه تعالی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است،
جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
توجه به ایثارگران و خانواده آنها حسب تعالیم دینی و ادوار مجلس شورای اسلامی مدنظر بوده است خصوصاً در بحث جذب و استخدام برای آنها اولویت قائل شده است. اما متأسفانه به دلیل عدم تمکین ادارات و نهادها به بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر است. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز مانع اجرای این مصوبه مجلس شده است لذا استفساریه فوق برای حل مشکلات بخشی از جامعه ایثارگران تقدیم می گردد.
لذا طرح ذیل با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:
حسینی کیا- جاسمی- نوروزی- صفری- آزادی خواه- ابطحی- حاجی دلیگانی- ملکشاهی راد- گلمرادی- کرد- طباطبائی نژاد- ادیانی- احمدی لاشکی- باستانی- یوسف نژاد- کاظم زاده- رستمیان- فرشادان- کامران- داداشی- محمودزاده- اسدی کرم- زاهدی- حسین زاده بحرینی
عنوان طرح:
استفساریه تبصره(1) بند(ذ) ماده(87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
موضوع استفساریه:
آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی (پیمانکاری) به رسمی قطعی و قراردادی به رسمی قطعی و قرارداد معین به رسمی قطعی و پیمانی به رسمی قطعی و رسمی به رسمی قطعی مقرر در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار