یک عضو کمیسیون بهداشت عنوان کرد: راهی که می توان افراد را ملزم استفاده به ماسک در مکان های عمومی کرد، عدم ارائه خدمات است.
علی اصغر باقرزاده در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازگشت آمار تعداد مبتلایان و فوتی های بیماری کووید ۱۹ در کشور به دوران اوج پیک این بیماری در روزهای اسفند و فرودین گفت: عدم رعایت و عادی سازی موضوع منجر به بازگشت آمارها به روزهای ابتدای بیماری در اسفند و فرودین شده است.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما امروز مراقبت ها و فاصله اجتماعی، رعایت پروتکل های بهداشتی که در روزهای ابتدایی مشاهد می کردیم دیگر نمی بینیم. 
وی ادامه داد: شواهد امر نشان می دهد به نظر می رسد که در حال وارد شدن به پیک یا همان موج دوم بیماری هستیم؛ چراکه همه افراد جامعه در آن روزهای اولیه بیمار نشدند که یک ایمنی ایجاد شده باشد بنابراین امروز درصد خطر برای آن های که قبلا درگیر ویروس نشده اند، بیشتر است. 
نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مهم ترین توصیه آن است که باید همان بحث های قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی و مخصوصا استفاده از ماسک دوباره به حالت اول بازگردد؛ متاسفانه امروز مردم به هیچ عنوان این مسئله را جدی نگرفتند.
وی یادآور شد: در روزهای اخیر تعداد سفرها بسیار زیاد شد که همین مورد می تواند یکی از علت های اصلی افزایش تعداد بیماران باشد. 
باقرزاده درباره این که امروز جامعه نشان داده است اهل رعایت پروتکل های بهداشتی نیست و بسیار از مردم حتی دیگر از ماسک استفاده نمی کنند عده ای از کارشناسان مطرح می کنند کسانی که از ماسک استفاده نمی کنند باید جریمه شوند، گفت: ماسک ...

سرخط اخبار