یگان های ارتش و نیروهای مسلح سوریه از صبح جمعه با نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن از گروهک های تروریستی در اطراف روستای مناخ واقع در حومه تل تمر در شمال غرب حسکه درگیر شدند.
به گزارش ایسنا، خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در حسکه گزارش داد: یگان های ارتش از صبح جمعه با نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن از گروهک های تروریستی حاضر در روستای مناخ واقع در حومه تل تمر در شمال غرب حسکه درگیر شدند.
خبرنگار اشاره کرد که درگیری ها بعدا گسترش یافت و تسلیحات سنگینی به ویژه توپخانه ای شامل شد.
خبرنگار در ادامه گفت: به موازات پیشروی یگان های ارتش به سمت استحکامات نیروهای اشغالگر ترکیه در اطراف روستا، نیروهای اشغالگر ترکیه به ساختمان های مسکونی در چند روستا در حومه تل تمر را شلیک کردند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار