ابهامات بی پاسخ در فدراسیون فوتبال/ چالشی به نام سرپرست دبیرکلی!

سادس دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۳

در حالی که ابراهیم شکوری حدود پنج ماه است به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت می کند اما ابهامات قانونی در این انتصاب وجود دارد که فدراسیون فوتبال هنوز پاسخی به آنها نداده است.
به گزارش سادس، آذرماه ۹۷ یکی از بزرگترین تغییرات فدراسیون فوتبال رخ داد و محمدرضا ساکت به دلیل بازنشستگی از سمت دبیرکلی این فدراسیون استعفا داد. با این استعفا یکی از مهم ترین پست های مدیریتی فدراسیون فوتبال خالی شد، پستی که طبق ماده ۶۰ اساسنامه به حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت که حداقل ۵ سال آن در ورزش باشد، نیاز دارد.
حکم انتصاب محمدرضا ساکت به سمت سرپرست دبیرکلی
حکم انتصاب ابراهیم شکوری به سمت سرپرست دبیرکلی
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در آن برهه زمانی تصمیم گرفت ابراهیم شکوری، معاون ساکت را به سمت سرپرست دبیرکلی منصوب کند. انتصابی که با توجه به محدودیت های اساسنامه، خبرساز هم شد انتصابی که هم چنان با سرپرست ادامه فعالیت می دهد و محدودیت ها و معذوریت های قانونی نیز نادیده گرفته شده است.
ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال
ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال
بزرگترین اشکالی که در این مدت به انتصاب شکوری گرفته شده، سابقه مدیریتی اوست اما موضوع مهم تر این است که در ماه ۳۸ اساسنامه فدراسیون فوتبال که درباره مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون است، تنها مجوز تعیین سرپرست برای کمیته ها – نه سمت دبیرکلی – به رئیس فدراسیون داده شده اما برخلاف نص مقررات برای سمت دبیرکلی، سرپرست انتخاب شده است.
اگر فرض را بر سکوت اساسنامه برای انتخاب سرپرست دبیرکلی قرار دهیم، در بخش دیگری از ماده ۳۸ آمده است که پیشنهاد عزل یا نصب دبیرکل ...

سرخط اخبار