کادر درمانی با توجه به شیوع کرونا ویروس در مراکز مراقبت موقت از افراد مبتلا در شهر دهلی نو از بیماران مراقبت می کنند.
سرخط اخبار