با عنایت به اجرای طرح الزام مالکان خودروها به استفاده از کارت سوخت هوشمند از روز سه شنبه 22 مردادماه 98 ، با توجه به در اختیار نداشتن کارت سوخت برخی از صاحبان خودروها مقرر شده آغاز طرح همراه با استفاده از کارت جایگاه داران (برای این دسته از شهروندان) باشد لذا جای نگرانی در تامین سوخت وجود نخواهد داشت و صاحبان خودرو فاقد کارت سوخت نیز ملزم هستند برابر اطلاعیه های صادره توسط شرکت ملی پخش ،از طریق مبادی اعلام شده نسبت به ثبت نام برای صدور کارت المثنی اقدام نمایند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار