استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر نرخ تورم براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت ها مربوط به سال های ۹۷ و ۹۸ است و به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت ها را بهتر احساس خواهند کرد چون این موضوع بر اعتماد مردم بر سیاست گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.
سجاد برخورداری در گفت وگو با ایلنا در مورد هدف گذاری نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی ۲۲ درصد اعلام شده، اظهار داشت: رسیدن به این استراتژی نیازمند بسترهایی مانند ثبات کشور و امکانات لازم بانک مرکزی است که نبود این بسترها در شرایط کنونی، تحقق این نرخ را دشوار می کند. برای نمونه بانک مرکزی چگونه این نرخ ارز بالا که متغیر تاثیرگذار در این روند است را کاهش خواهد داد؟
وی ادامه داد: باید توجه داشت که در این موضوع سیاست گذار بنوعی اعتبار خود را در میان گذاشته و عدم اصابت به هدف مورد نظر، می تواند این اعتبار را زیر سوال ببرد که تبعات اقتصادی بالایی دارد.
این کارشناس سیاست های پولی تصریح کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در حال حذف شدن است و همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۰ درصد بر هزینه ها افزوده شود که این دو عامل تاثیر تورم زایی بالایی دارند و روند این استراتژی را مختل می کنند. البته باید متذکر شد که اگر سیاست گذار از سیاست های انقباظی استفاده کند در واقع بر تعمیق رکود کمک کرده است، سیاستی که در دولت های پیشین نیز اجرا شد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می توان پیش بینی کرد که شانس موفقیت این استراتژی اندک است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که چرا مردم تورم اعلامی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری