نقش های روزگاران

دریافت خبر : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۸
لباس زنان ایرانی از ابتدایی ترین سال های سکونت مردمان در این سرزمین تاکنون چه تغییراتی داشته است؟

آفتاب نیوز :
نوروز یک عید و جشن کهنسال و بسیار باستانی است که نیاکان آریایی ما از پیش از زرتشت برایمان به یادگار گذاشته اند. ابوریحان بیرونی در کتاب (التفهیم لاوایل صناعه التنجیم) و نویسنده نوروزنامه درباره منشأ نوروز می نویسند که آریایی ها عقیده داشته اند پس از آفرینش زمین و آسمان و هر چه در آنهاست چند هزار سال به حال سکون و بی حرکت ایستاده بوده اند؛ چون به فرمان اهورامزدا آغاز به حرکت کردند، حرکت خورشید در آن هنگام از بامداد نخستین روز ماه فروردین یا روز هرمزد و از نخستین نقطه یا دقیقه یا درجه برج حمل بود. نکته مهم این است که اغلب آگاهی ما از گذشته مربوط به دربار و رجال است و شوربختانه خبر کافی از عموم مردم در دست نیست.
باستان
از زمان مادها برابر متون تاریخی، نقوش برجسته و مجسمه های ما قبل میلاد، پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و پوششی شبیه چادر بین زنان رایج بوده است. «در تخت جمشید حتی تصویر یک زن به چشم نمی خورد. اگرچه با مشاهده لباس های مردان که در نظافت و آراستگی و وقار و شکوه کم نظیر بود، می توان حدس زد که لباس زنان نه تنها دست کمی از مردان نداشته، بلکه نجیبانه ...

[ مشاهده متن کامل نقش های روزگاران آفتاب نیوز ]