نشست خبری علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص تبیین سیاست ها و برنامه های اجرایی این دانشگاه روز سه شنبه برگزار شد.

سرخط اخبار