دومین روز نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

ایمنا پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۹
دومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با برگزاری نشست تخصصی اصفهان ۲۰۲۰ ادامه یافت.این نمایشگاه تا جمعه ۳۱ خرداد ماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان دایر است.
سرخط اخبار