به گزارش خبرنگار مهر ، کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در تشکیل وزارت بازرگانی اعطای اختیار صدور مجوز واردات در همه زمینه ها به این وزارتخانه است. مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی می تواند از اعطای اختیار صدور مجوز واردات به وزارت بازرگانی جلوگیری کند.
چندی پیش و بعد از کش وقوس های فراوان با پافشاری دولت، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رای آورد. این طرح در یک سال گذشته سه بار توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی و با مخالفت مواجه شده بود. به دلیل مخالفت قاطع مجلس، بررسی دوباره طرح دور از انتظار بود. اما علی رغم انتظارات، به دلیل پافشاری دولت طرح مذکور برای چهارمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفت. در نهایت با موافقت مجلس به تصویب رسید. در ادامه شورای نگهبان با استناد به مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی طرح مذکور را به مجلس شورای اسلامی عودت داد.
این طرح درحالی به تصویب مجلس رسید که کارشناسان اقتصادی نسبت به معایب آن هشدار داده بودند. با این وجود، بازنگری نگاه موافقان و مخالفان طرح وزارت بازرگانی می تواند چشم انداز مناسبی درباره اجرای این طرح را مشخص کند. 
تشکیل وزارت بازرگانی برای پیشگیری از افزایش قیمت ها!
ساماندهی وضعیت بازار تولید و توزیع محصولات مصرفی مردم ازجمله مهم ترین دلایل موافقان برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. البته مقابله با تحریم های اقتصادی، تمرکز بر مدیریت بازار، متعادل کردن قیمت ها، پراکندگی وظایف وزارت صمت و ... از دلایل دیگر تاکید طراحان بر تشکیل وزارت بازرگانی در کشور بود.
این در حالی است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد ...

سرخط اخبار