تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران با تأکید بر امنیت اجتماعی

دریافت خبر : شنبه 01 اردیبهشت 1397 ساعت 6:28
تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران با تأکید بر امنیت اجتماعی
نتایج به دست آمده نشان می دهد عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام بر سرمایه اجتماعی بین کاربران تأثیر منفی معناداری دارد. به عبارت دیگر، عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام موجب کاهش میزان سرمایه اجتماعی بین کاربران این شبکه می گردد.

چکیده مقاله:
مقدمه: با توجه به اینکه سرمایه اجتمـاعی در نتیجـه شـبکهای از تعـاملات و ارتباطـات انسانی پدید می آید و شبکههای اجتماعی مجازی نیز امکان تعامل و ارتباطات انسانی را در فضای مجازی فراهم آورده اند، اما شکلگیری این شبکهه ا میتوانند تهدیدها و آسیبهای گستردهای را در ابعاد مختلف امنیتی و انتظامی ایجاد کنند. بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران (با تأکید بر امنیت اجتماعی) هدف این پژوهش اسـت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، گروه کاربران اینترنت عـضو شبکه اجتماعی تلگرام ساکن شهر ورامین می باشند. نمونه گیری بـا اسـتفاده از روش های تصادفی و سیستماتیک با حجم نمونه 384 نفر صورت پذیرفت و بـرای جمـع آوری اطلاعـات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که در میان مؤلفه های عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام، میزان ارتباط با دیگران با ضریب رگرسیونی 0/143 - به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه ها بر میزان سرمایه اجتماعی بین کاربران تأثیر منفی داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه های عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام، استفاده از امکانات شبکه اجتماعی تلگرام با ضریب رگرسیونی 0/104 - به مراتب کمتر از سایر مؤلفه ها بر میزان سرمایه اجتماعی بین کاربران تأثیر منفی داشته است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام بر سرمایه اجتماعی بین کاربران تأثیر منفی معناداری دارد. به عبارت دیگر، عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام موجب کاهش میزان سرمایه اجتماعی بین کاربران این شبکه می گردد.
نویسندگان:
محمدعلی عامری ,علیرضا حیدرنژاد ,هدایت سیاح ...

اخبار پیشنهادی:
loading
 •   
 • به اشتراک گذاری :
 • facebook
 •  
 • twitter
 •  
 • کلوب
 •  
 • فیس نما
 •  
 • لینکیداین
 •  
 • googleplus
 •  
 • googleplus
 •  
 • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@