مصدومین حوادث چهارشنبه آخرسال در بیمارستان سوانح سوختگی

دریافت خبر : سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۱
مصدومین حوادث چهارشنبه آخرسال در بیمارستان سوانح سوختگی


[ مشاهده متن کامل مصدومین حوادث چهارشنبه آخرسال در بیمارستان سوانح سوختگی ایلنا ]