ایسنا/بوشهر با ثابت بودن و پایین بودن قیمت مرغ در ماه های قبل، تولیدکنندگان و ذی نفعان تولید مرغ دست به کار شدند؛ جوجه های یک روزه کشته شدند و تخم مرغ هایی که قرار بود چند روز بعد از آن جوجه ای به در آید را شکستند تا قیمت مرغ اوج بگیرد.

در این ایام تقریبا هیچ عملکرد مثبت یا منفی موثری از ارگان های دولتی مشاهده نشد که عواقب آن کار را امروز می بینیم. این روزها شاهد مرغ ۱۸۵۰۰ تومانی هستیم، مرغی که پنج ماه قبل بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان قیمت داشت.
مرغ به عنوان آخرین حلقه مواد پروتئینی طرفداران زیادی داشت و مرغ فروشان می گویند در آن روزها فروش مرغ در بوشهر حداقل چهار برابر امروز بود. قیمت مرغ که افزایش یافت طبق معمول نهادها و ارگان ها کل زنجیره توزیع را رها کردند و به سمت مرغ فروشان گسیل شدند. آنها زنجیره ای که مرغ را بیش از ۵۰ درصد گران کرده بود رها کرده و به واحدهای صنفی گفتند ما قانونی که می گوید سود خرده فروشی مرغ ۱۰ درصد است را قبول نداریم و سود متعارف از نظر ما به ازای هر کیلوگرم، باید ۷۰۰ تومان باشد!
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دستورالعملی مبنی بر قیمت گذاری کالاها و خدمات صنفی تعیین کرده که بر آن اساس سود خرده فروشی مرغ ده درصد است.
مرغ فروشان می گویند که الان هم حدود ۸ تا ۹ درصد سود بابت هر کیلوگرم مرغ می گیرند اما بازرسان بر همان کیلویی ۷۰۰ تومان پافشاری می کنند. معلوم نیست این عدد ۷۰۰ از کدام قانون برآمده است؟
فرضا که سود هر کیلو مرغ باید ۷۰۰ تومان باشد و واحد صنفی ۱۰۰۰ تومان می گیرد -که ابدا این طور نیست و هیچ قانونی در هیچ جای کشور، استان، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و یا ستاد تنظیم بازار مصوب نشده که یک عدد خاص برای سود خرده فروشی در نظر گرفته باشد- واقعا آیا مشکل قیمت بالای مرغ با برداشته شدن ۳۰۰ تومان از سود خرده فروش برطرف می شود؟ به نظر می رسد گسیل بازرسان ادارات و ارگان های خاص برای جریمه خرده فروشان (بدون در دست ...

سرخط اخبار