مردم همیشه در صحنه مشهد با حضور حماسی خود، حرکت مزبوحانه اغتشاش گران در روزهای اخیر را محکوم کردند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار