دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: دشمنی ها با این شورا کمترین اثری بر اراده ما ندارد، وظیفه ما شرعی و طرف ما خدای متعال است که از ما مسئولیت می خواهد و باید جوابگو باشیم.

آیت الله احمد جنتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که این شورا چه رویکرد های جدیدی را برای بهبود عملکردش در گام دوم انقلاب لازم می داند، گفت: شورای نگهبان وضع ویژه خودش را دارد؛ هر جایی که خود را موظف می داند راجع به مطالب مقام معظم رهبری بررسی و تصمیم گیری می کند.

سرخط اخبار