بازیگر نقش مالک اشتر از اینکه در همه زندگی تحت تأثیر دو «علی» بوده است، علی خامنه ای و علی شریعتی سخن گفت.

روزنامه جوان: داریوش ارجمند، بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی پیرامون آشنایی اش با افکار رهبر انقلاب، شخص دکتر شریعتی و مبارزه وی با فضای شبه روشنفکری حاکم بر دانشگاه ها می گوید: در دهه ۴۰ در دانشگاه ها و فضای روشنفکری [ در میان برخی دانشجویان]دیدگاهی وجود داشت که مثلاً هر کس عمامه سرش دارد عقب مانده است، اما دکتر شریعتی به این موضوع اعتقاد نداشت و می گفت در مسجد کرامت، روحانی جوانی است به نام سیدعلی خامنه ای، بروید پای صحبتش بنشینید.
این سینماگر پیشکسوت عنوان می کند: من شاگرد اول کلاس مرحوم دکتر شریعتی بودم و در دانشگاه مشهد کار هنری می کردم. دکتر شریعتی می گفت فکر نکنید هر کس عبا و عمامه دارد فناتیک است. من در همه زندگی ام تحت تاثیر دو «علی» بوده ام؛ علی خامنه ای و علی شریعتی، البته همچنان هم همینطور است.
بازیگر نقش ماندگار مالک اشتر در رابطه با فعالیت هنری اش در آن دوران اظهار می دارد: اولین نمایش درباره صحابی پیامبر (ص) در تاریخ تئاتر ایران را من در مشهد روی صحنه بردم که نمایش ابوذر بود. در آن نمایش با دکتر شریعتی هم مشورت کردم. قبل از اجرای نمایش ابوذر، دکتر شریعتی یک سخنرانی داشت: «ابوذر طوفانی که در ربذه خاموش شد.» بعد از اینکه نمایش تمام شد، [دکتر شریعتی]آمد بالای صحنه و گفت تمام عقده های من ریخت. کاری که دانشگاه الازهر نتوانست انجام دهد شما ها انجام دادید. بعد از نمایش ابوذر، دکتر شریعتی پشت کتاب «امام علی مشعلی و دژی» که به من هدیه داد نوشته بود: «به برادرم داریوش که از رنگ و طرح و نور در ابوذر کلمه ساخته بود و خود در متن بازی حضور داشت.»
ارجمند در ادامه تأکید می ...

سرخط اخبار