عکس های برگزیده روز از نگاه خبرگزاری های بین المللی دنیا.
سرخط اخبار