عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار از افزایش تعداد نماینده های کارگری در شوراهای عالی کار خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا بادامچی با اشاره به فعالیت های فراکسیون کارگری در مجلس گفت: آقای محجوب به همراه اعضای فراکسیون کارگری طرحی را به مجلس آوردند که بر مبنای آن بسیاری از حقوق عقب افتاده کارگران احیا خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس این طرح در شوراهای عالی نمایندگان کارگران به تعداد نمایندگان کارفرما خواهد بود. اگر امروز صدای کارگران در شوراهای عالی ضعیف است به خاطر این است که تعداد نمایندگان آنها کم است و بیشتر تصمیمات به نفع کارفرمایان گرفته می شود اما براساس طرح آقای محجوب این نقیصه برطرف خواهد شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار