منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: به هر نتیجه ای که اکثریت انقلابی مجلس درباره هیات رییسه برسد پای بند هستم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «من قویاً عقیده دارم باید اعضای هیئت رئیسه و مناصب کلیدی مجلس بر اساس شایستگی های تحصیلی و تجارب کاری تعیین شوند به گونه ای که ترکیب آنها نمادی از ترکیب کل مجلس باشد. من به هر نتیجه ای که اکثریت انقلابی مجلس به آن برسد پای بند هستم و در این امر هیچ مداخله ای نخواهم کرد.»

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری