مراسم سنتی پشم چینی گوسفندان در دامنه کوه قبله میامی

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۸

مراسم پشم چینی گوسفندان در دامنه کوه قبله میامی استان سمنان مطابق رسم هر ساله در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود.

سرخط اخبار