بازدید از آزادراه شرق اصفهان و قطار سریع السیر اصفهان - تهران و ریل ذوب آهن ، محور طالخونچه - شهرضا و افتتاح بانددوم نایین - انارک و بازدید مترو بهارستان و مسجد و مدرسه و افتتاح مسکن مهر و آغاز عملیات اجرایی هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی از برنامه سفر دو روزه وزیر راه و شهرسازی به استان اصفهان اعلام شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار