آیا آندومتریوز سبب ناباروری می شود؟

ایرنا شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱
تهران - ایرنا - فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا دربارۀ ارتباط اندومتریوز و ناباروری گفت: یکی از باورهای غلط دربارۀ این بیماری این است که ابتلا به اندومتریوز مساوی است با ناباروری. در حالی که آمارها نشان می دهند که حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد از زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز هستند و خطر بروز ناباروری در زنان مبتلا به اندومتریوز حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد است. بنابراین، دست کم حدود نیمی از مبتلایان به اندومتریوز مشکل ناباروری ندارند.

اندومتریوز یک بیماری زنانه است که طبق آمارهای جهانی میزان شیوع آن در سنین باروری حدود ۶ تا ۱۰ درصد است و با توجه به مطالعات مختلف، تخمین زده می شود که در جمعیت زنان ایرانی که در سنین باروری قرار دارند، حدود ۲ میلیون نفر به این بیماری مبتلا باشند.
به گزارش پژوهشگاه ابن سینا، دکتر عاطفه گرگین افزود: البته، نباید این موضوع را نادیده گرفت که اگر شدت بیماری بالا یعنی درجات ۳ و ۴ باشد، می تواند از راه های مختلف مانند ایجاد چسبندگی در لوله ها، کاهش کیفیت تخمک ها و ایجاد التهاب در لگن باعث کاهش توان باروری شود. همچنین در جراحی هایی که برای برداشتن ضایعات اطراف تخمدان انجام می شود، احتمال کاهش ذخیرۀ تخمدانی وجود دارد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا دربارۀ احتمال عود این بیماری افزود: باید توجه کنیم که چون بیماری اندومتریوز زمینۀ ژنتیکی دارد، طبیعی است که احتمال عود آن وجود داشته باشد.
وی افزود: مطالعات نشان داده اند که خطر عود این بیماری پس از جراحی حدود ۵ تا ۲۰ درصد در ۵ سال است. البته نوع جراحی هم در احتمال عود اندومتریوز مؤثر است؛ اگر جراحی کامل انجام نشود و فقط به برداشتن کیست یا ضایعات سطحی اکتفا شود، خطر عود اندومتریوز بیشتر می شود. اما اگر جراحی لاپاراسکوپی کامل همراه با برداشتن تمام بافت های درگیر و ضایعات عمقی انجام شود، خطر عود بیماری کاهش خواهد یافت.
گرگین دربارۀ ارتباط بیماری اندومتریوز با بدخیمی ها گفت: خطر تبدیل اندومتریوز به بدخیمی حدود ۱ تا ۲ درصد است. بنابراین وضعیت کیست اندومتریوز تخمدان باید هر سه ماه یک بار بررسی شود تا مشخص شود آیا تغییر ناگهانی و غیرعادی اندازه و شکل داشته است.
این متخصص زنان با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار