در این گزارش عکس های منتخب جهان در روزی که گذشت را مشاهده می کنید.
عناوین مهم خبری