نشست شورای ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور بعد از ظهر امروز با حضور اعضا در ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
عناوین مهم خبری