معاون قضایی دیوان عدالت اداری: وجود مجموعه ای از قوانین مرتبط با ایثارگران که دارای ابهام و غیر شفاف است مشکلاتی را برای صدور رأی به وجود آورده و باعث افزایش شکایات ایثارگران شده است.
همچنین هر دستگاهی نسبت به قوانین مرتبط با ایثارگران برداشت های مختلفی دارد و قوانین را با نظر خود اجرایی می کند که این مساله نیز شکایات را افزایش داده است.

سرخط اخبار