مهدی نصیری، روزنامه نگار و سردیبر سابق کیهان با محمود احمدی نژاد گفتگو کرده است.

کانال تلگرامی قانون: مهدی نصیری، روزنامه نگار و سردیبر سابق کیهان با محمود احمدی نژاد گفتگو کرده است.
قانون الزام به حجاب اجباری را چگونه می بینید؟
احمدی نژاد: قانون، یک قرارداد اجتماعی است. مگر غیر از این است؟! به مردم می گویند شما یک مجلس انتخاب کردید و این مجلس برای شما قانون گذاشته.
در اینجا مستند به شریعت می کنند ...
مستند به شریعت هم باید از مسیر مجلس بیاید دیگر.
درست است.
اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می گوید من قبول ندارم، شما می توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می کنم؟!
مجلس نماینده مردم است دیگر! نماینده مگر می تواند خلاف خواست کسی که او را تعیین کرده، عمل کند؟!
می گویند مردم در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی گفته اند که می خواهیم حاکمیت بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس هم باید بر اساس همین قوانین اسلامی، قوانین [عادی] را تصویب کنند.
این جوری که کار سخت تر می شود برای شان. این استدلال خیلی سست تر است. اگر شورای نگهبان الان اظهار نظر می کند بر اساس یک رأیی است که مردم داده اند.
اینکه چون اعمال می شود، پس حق است [که نشد حرف]. اختیار انسان اصلا قابل ساقط کردن نیست. [مردم می گویند] ما شما را نماینده خودمان کردیم در این امور و حالا اصلا تشخیص مان این است که تو در اینجا از اسلام اشتباه برداشت کرده ای. تو نمی توانی بگویی چون رای داده اید باید بپذیرید! چه منطقی پشت این است؟! گیرم یک برهه ای هم مردم را ساکت کردی، در یک مقطعی مردم می زنند و داغونت می کنند.
اگر رهبری یک موقع توصیه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار