وداع مردم زاهدان با پیکر مطهر شهید هراچ هاکوپیان در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.
سرخط اخبار