ایرنا - سمنان - بنای تاریخی قلعه نوکلاته در روستای کوچک و تاریخی نوکلاته از توابع روستای خیرآباد در ۵ کیلومتری جنوب شهر سمنان و در میان زمین های کشاورزی واقع است. متولیان بناهای تاریخی این بنا را که گفته می شود مربوط به دوره نادری است به فراموشی سپرده اند و اقدامی برای ثبت آن نیز انجام نشده است.در نیم قرن گذشته استفاده هایی از جمله کشاورزی،انبارداری گندم و نگه داری دام و همچنین محل جمع آوری ضایعات پلاستیکی در محوطه این قلعه صورت پذیرفته اما در حال حاضر استفاده ای نمی شود. طاق های چسبیده به دیوار داخلی ، عمارت شاه نشین و سر در اصلی قلعه تخریب شده است اما برجک ها و دیوارهای قلعه سالم است و بازسازی و احیای آن می تواند با توجه به نزدیکی به شهر و ایستگاه راه آهن سمنان به ظرفیت های گردشگری سمنان اضافه کند. طبق گفته اهالی قدیمی روستا محوطه داخلی این قلعه خندقی شکل بوده است که با تخریب دیوارهای داخلی و اضافه کردن خاک در یک قرن گذشته به دورن محوطه زمین آن در جهت کشاورزی هموار شده است. قلعه در گذشته در پشت تپه ای قرار داشته که نام «کلات» بر روی این بنا موضوع را تایید می کند.در لغتنامه دهخدا در مورد واژه «کلات» آمده است: قلعه یا دهی بزرگ را گویند که برسر کوه یا پشته ٔ بلندی ساخته باشند.
سرخط اخبار