با رسیدن حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به رقم ۲۵میلیارد و ۴۹۰میلیون مترمکعب، حدود نیمی از ظرفیت مخازن سدهای کشور پُر و نیمی دیگر خالی است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، جدیدترین گزارش رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که میزان ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به 25میلیارد و 490میلیون مترمکعب رسیده است.
این رقم در مقایسه با میزان ذخایر آب در مدت مشابه سال گذشته کاهشی 4درصدی دارد. همچنین میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور نیز در 25 روز نخست سال آبی جاری با کاهش 9درصدی و میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور نیز با کاهش 18درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
طبق اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، ظرفیت کل مخازن سدها بر اساس آخرین هیدروگرافی 50.5میلیارد مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها درحال حاضر50درصد است.
کاهش 17 درصدی بارش ها در سال آبی جاری

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار