رهبر حزب رفاه جدید ترکیه گفت: در کنار برادرانمان در ایران همواره خواستار آزادی قدس شریف از دست صهیونیستهای اشغالگر هستیم.

به گزارش ایسنا، فاتح اربکان با گرامیداشت روز قدس، گفت: مرحوم اربکان به ما مردم ترکیه یاد داد که چگونه باید حامی مردم مظلوم فلسطین و دشمن رژیم صهیونیستی باشیم. ایشان پایه گذار همکاری کشورهای اسلامی با عنوان گروه دی ۸ با همراهی همیشگی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی ادامه داد: باید بگویم این اتحاد باید بین همه کشورهای اسلامی باشد و به دی ۵۰ تبدیل شود. ما در کنار برادرانمان در ایران همواره خواستار آزادی قدس شریف از دست صهیونیستهای اشغالگر هستیم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری