ایرنا - عملیات رمضان در تابستان ۱۳۶۱ در جنوب عراق، شمال شرقی شهر بصره و در منطقه شلمچه انجام شد.
سرخط اخبار