پرسنل نیروی زمینی ارتش در مجلس حضور یافتند

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۴