اکوفارس: ساک ورزشی فیرو به قیمت ۳۰ هزار نومان به فروش می رسد.

قیمت انواع ساک ورشی در بازار به شرح زیر است :

سرخط اخبار