کنوانسیون سلاح های ملی آمریکا و نمایشگاه های اسلحه که محلی است برای درآمد زایی دولت آمریکا از فروش سلاح به مردم و پیشنهاد لایحه ای از طرف این انجمن به دولت آمریکا برای مسلح کردن مامورین امنیتی در مدارس.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار