در هفته گذشته علاوه بر ثبت بیشترین زمین لرزه های بزرگتر از ۳ در قطور استان آذربایجان غربی، بزرگترین زلزله ها در فاریاب استان کرمان با بزرگای ۵.۴ رخ داد.

به گزارش ایسنا، در حالی که برخی از روستاها و شهرهای استان کرمان به دلیل بارش های اخیر در محاصره سیل قرار دارند، هفته گذشته با زمین لرزه ای به بزرگای ۵.۴ نیز لرزید. علاوه بر آن در قطور استان آذربایجان غربی ۵ زلزله بزرگتر از ۳ را تجربه کرد. شهر خوی این استان نیز با زلزله ای به بزرگای ۴.۴ لرزید.
جزئیات نخستین زلزله های کشور در سال جدید به این شرح است:
شنبه ۲ فروردین
در قطور استان آذربایجان غربی پس از زلزله های ۲.۵ و ۲.۶ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری قطور،۳۴ کیلومتری تازه شهر و ۳۸ کیلومتری سلماس این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
در صالح آباد استان ایلام نیز زلزله ۲.۸ رخ داد.
رویدر استان هرمزگان با زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری رویدر، ۴۵ کیلومتری بندر خمیر و ۶۰ کیلومتری لافت این استان بوده است.
علامرودشت استان فارس زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری علامرودشت، ۱۶ کیلومتری محمله و ۲۳ کیلومتری وراوی این استان گزارش شد.
یکشنبه ۳ فروردین
در راور استان کرمان زلزله ۲.۵، محمله استان فارس زلزله ۲.۸، قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، ایج استان فارس زلزله ۲.۷، خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
در دوگنبدان استان کهگیلویه وبویراحمد زلزله ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۵ کیلومتری دوگنبدان،۳۹ کیلومتری باشت و ۴۶ کیلومتری چرام این استان بوده است.
گوریه استان خوزستان با زمین لرزه ای به بزرگای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار