نگرانی ها در رابطه بیماری کرونا و خودبیمارانگاری سبب بالا رفتن استرس و کاهش ایمنی بدن برای مقابله با بیماری ها می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار