پرسپولیس نیوز: نگاهی می اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پرسپولیس چاپ فردا:

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار