با توجه به شیوع کرونا ویروس مردم برزیل شاهد فوت بستگان خود هستند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری