مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با بیان اینکه بیمه جزء اولویت های اول و دوم خانوارهای شهری و روستایی محسوب نمی شود، درباره آینده ی این صندوق گفت: نسبت به سایر صندوق های بازنشستگی، کمترین مطالبه را از دولت داریم و دولت هم قول داده بدهی های ایجاد شده را با عرضه یکسری از دارایی ها از بین ببرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، توسعه روستایی در جهانِ درگیر با کرونا پیچیده شده است. کشورهایی که تا پیش از شیوع کرونا به دلایل مختلف امکان سرمایه گذاری در روستاها را نداشتند، حالا دچار اضطراب شده اند. یکی از ارکان توسعه روستایی که می تواند در شرایط کرونایی هم به کمک دولت ها بیاید، «بیمه اجتماعی» است. در ایران «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» از دهه ۸۰ مسئول توسعه بیمه اجتماعی در روستاها و در میان عشایر شده است. و به مرور، دایره حمایت های این صندوق افراد بیشتری را شامل و به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر رسید. گروه های مختلفی نیز زیر پوشش این صندوق قرار گرفتند. این صندوق جوان است و در راه توسعه خدمات خود و پایداری منابعش باید صاحب راهبرد باشد. «علی شیرکانی»، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ، در گفتگوی پیش رو به تشریح این راهبردها می پردازد. 
 صندوق بیمه اجتماعی امروز چه تعداد بیمه شده و مستمری بگیر دارد؟ 
تعداد بیمه شدگان فعال صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. ۱۲۲ هزار نفر هم تا پایان مهرماه مستمری بگیر این صندوق هستند. در کل این صندوق ۲ میلیون نفر عضو دارد که شامل بیمه شدگان فعال و منفصل می شود؛ گروهی از منفصل ها، انفصال کامل دارند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار