نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد ابتدا باید از خانه ملت شروع شود.

سلمان اسحاقی امروز در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیرجند با اشاره اینکه مبارزه با فساد باید از خانه ملت شروع شود، اظهار داشت: چرا تعداد کثیری از نمایندگان دوره دهم باید رد صلاحیت شوند؟ اگر بحث شفافیت است باید دانست که فساد باعث رد صلاحیت شده یا موارد دیگری در این زمینه مطرح است.
وی افزود: اگر قرار بر انجام شدن فساد بوده باید مراجع قضایی ورود کنند و مبارزه با فساد از مجلس شروع شود و اگر نماینده ای به خاطر ابعاد فساد رد صلاحیت شده باید در دستگاه قضایی بررسی شود.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در خانه ملت با بیان اینکه اگر مردم فساد را از نمایندگان خود ببینند به ایمان و اعتقادشان به کشور و انقلاب خدشه وارد می شود، افزود: مردم ما هیچگاه از مبانی و اصول انقلاب خود دست نخواهند کشید، اما نباید گذاشت تا به باور مردم ضربه زده شود چراکه ترمیم آن در صورت آسیب نیاز به سعی بسیاری دارد.
اسحاقی با اشاره به اینکه اراده مجلس برای ورود به بحث مبارزه با فساد باید از بعد نظارتی مجلس شروع شود، بیان داشت: گاهی با عنوان شدن موضوع فساد تنها مبحث فساد اخلاقی و اقتصادی به ذهن می آید در حالی که فساد تنها در بحث اقتصاد نیست.
وی بیان داشت: مجلس اگر بعد نظارتی را قوی کند باید وارد فساد اداری نیز شود و همچنین باید دانست یک سری از مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات باعث می شود تا فساد در جامعه ایجاد و یا قانون دور زده شود.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از مأموریت های مجلس علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی مقابله با فساد در سیستم اداری است و ببینیم چه اتفاقی در سیستم اداری باعث به وجود آمدن فساد اقتصادی ...

سرخط اخبار