منتخبی از تصاویر خبری و مستند از رویداد های مهم کشور در مهر ماه ۱۳۹۹
سرخط اخبار