قالیباف: به دنبال مجلس نویی هستیم که همین دولت نشسته خسته را وادار به کار کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار